Renovatieproject Zeilboot Maritieme Opleidingen

SPONSORS

 • Euroports
 • DEME
 • Port Antwerp Bruges
 • Fomicom
 • MSC
 • GS Ship Supply & Services
 • Marnixring Internationale Serviceclub
 • Conti Barge Invest
 • Brabo Group
 • Havencentrum

STEUNBIJDRAGEN

 • Royal Yacht Club Belgium
 • Van Wellen Group
 • Cepa

ENKELE TESTIMONIALS VAN DE SPONSORS

Euroports investeert graag in het maritiem talent van morgen.

Binnen ons havenbedrijf willen we een leeromgeving creëren, waardoor medewerkers het beste uit zichzelf halen, maar we kijken ook graag naar buiten en zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het maritiem onderwijs.
Deze grote renovatie van een zeilschip is een prachtig project omdat het studenten niet alleen doet kennismaken met scheepsrenovatie, maar ook omdat het schip later vele jongeren zal enthousiasmeren en zal leren over zeemanschap.
Zeilen geeft studenten niet alleen technische kennis, het is daarnaast een echte groepsactiviteit.
‘Teamwerk’ is eveneens een kernwaarde van Euroports, waarbij we onder meer veel belang hechten aan het stimuleren van het teamgevoel.
We zijn dan ook trots dat we met Euroports gouden sponsor zijn.

Werner Cramers
Managing Director Euroports


Onze haven is dé economische motor van Vlaanderen.

Die motor draait al vele eeuwen, wat ons een rijk arsenaal aan maritiem erfgoed oplevert. Tegelijkertijd kan die motor maar blijven draaien als we erin slagen jong talent te blijven aantrekken. Onder andere daarom hebben we recent de pr-campagne en het vacatureplatform havenjobs.com opgestart.
De renovatie van de zeilboot voor maritieme opleidingen brengt verleden en toekomst mooi samen. Dit renovatieproject is immers een educatief project voor de studenten scheepswerktuigkunde.
De zeilboot zal na renovatie worden ingezet voor maritieme opleidingen.
Dat dit project bovendien kan rekenen op een mooie verzameling aan gulle sponsors bewijst dan weer wat een hechte gemeenschap onze haven is.

Annick De Ridder,
Schepen van de stad Antwerpen, bevoegd voor Haven, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Patrimonium – Voorzitter Port of Antwerp Bruges


MSC

Als grootste rederij ter wereld is MSC trots op het leveren van een uitstekende service met een diepgaande kennis van het lokale en internationale speelveld.
Deze kennis blijven behouden en verbreden is essentieel, niet alleen voor ons maar voor de hele sector.
De bemanning op onze schepen is van onschatbare waarde voor ons en stellen we steeds voorop bij MSC.
We dragen met de renovatie van deze zeilboot graag bij aan de kennis die de maritieme studenten kunnen verwerven.

Marc Beerlandt
CEO MSC Belgium


Fomicom is verheugd deel uit te maken van dit renovatieproject.

Deze renovatie is tevens een educatief project voor de studenten scheepswerktuigkunde. 
Eens de renovatie volledig is uitgevoerd zal het schip gebruikt worden voor maritieme opleidingen maar ook voor sociale projecten om jongeren met leerproblemen de gelegenheid te geven, in groepsverband, een zeiltocht tot een goed einde te brengen.
Fomicom voorziet de isolatie van de scheepswanden. Op die manier verzekeren we een veilige en comfortabele omgeving voor de zeilers.
Fomicom is fier te kunnen helpen bij de renovatie van dit schip met zijn educatief en sociaal karakter en we hopen dat het een inspiratie kan zijn voor de studenten. Wij danken de Marnixring Antwerpen Hanze voor het vertrouwen en delen de maatschappelijke en educatieve betrokkenheid.


Filip Audenaert
Managing Director Fomicom


GS Ship Supply & Services

GS Ship Supply & Services is een bedrijf dat kijkt naar de toekomst en deze toekomst is ons zeer dierbaar.
Belangrijk in elke specifieke branche is dat er altijd genoeg aandacht aan besteed wordt.
De maritieme wereld is zo’n specifieke branche.

Om die reden hebben wij als scheepsbevoorrading en servicebedrijf gekozen om dit project te ondersteunen.
Wij als GS Ship Supply & Services vinden het heel belangrijk dat de jonge garde blijft proeven van deze unieke, prachtige maar ook veelzijdige branche.
In dat opzicht past dit project van de Marnixkring helemaal in het plaatje en wij zien graag nog meer van zo’n projecten de revue passeren.

Steinar Gjertsen
Director General GS Ship Supply & Services


Conti-Lines Group

De Conti-Lines Group is ervan overtuigd dat een modal shift, naar het spoor en de binnenvaart, het enige antwoord is op de ernstige problematiek rond mobiliteit, transport en toelevering.
Met Conti Barge Invest zoekt het specifiek naar opportuniteiten in de binnenvaart en wil het daarin op termijn een rol van betekenis spelen.De Scheepvaartschool, die opleidingen biedt in de binnenvaart, is hiervoor een uitgelezen partner.
Conti steunt een aantal projecten die aansluiten bij de filosofie van het bedrijf.

Peter Larose
Head of Projects Conti Invest