Uw mening over het nieuw MRP telt ook…

Een nieuw marien ruimtelijk plan (MRP) heeft een grote invloed op de economie en het leven aan de Belgische kust. Iedereen heeft tot 27 augustus 2024 de gelegenheid om opmerkingen te formuleren op het plan.

Belangrijke items in het nieuwe MRP zijn:  

  • Het instellen van drie mariene reservaten; 
  • ​Het instellen van een vrijwaringszone van zes nautische mijl vanaf de kust, waar geen nieuwe vaste constructies mogen geplaatst worden; 
  • Het optimaliseren van de Oostelijke Zone voor energie, in het kader van een repowering; 
  • ​Het instellen van een zone voor visserijonderzoek; 
  • Het afschaffen van vier zones voor commerciële en industriële activiteiten; in de toekomst zullen deze activiteiten overal toegelaten zijn behalve waar het verboden is.

Ga <hier> naar de openbare raadpleging over het MRP voor het Belgische deel van de Noordzee.

Het huidige MRP dat nog loopt tot 2026 kan men <hier> consulteren.