Demeysluis (Oostende) opnieuw in gebruik voor scheepvaart

– Oostende 11 juni 2024 –

Laatste twee gerenoveerde sluisdeuren teruggeplaatst in sluis.

Sinds gisteren (10/6/2024) is de Demeysluis in Oostende terug operationeel voor de scheepvaart. De renovatie- en aanpassingswerken aan de acht sluisdeuren van de Demeysluis die in 2021 werden opgestart zijn nu volledig achter de rug.

Na een renovatieproject van drie jaar kunnen schepen de haven van Oostende weer binnenvaren via de Demeysluis. Sinds oktober 2021 gebeuren er herstellingswerken aan de Demeysluis. Alle acht de sluisdeuren werden sindsdien gerenoveerd. De werken werden gegund voor iets meer dan 3,5 miljoen euro (exclusief btw).

De Demeysluis verbindt de voor- en achterhaven van Oostende en is meer dan 120 jaar oud. De eerste steen werd gelegd op 19 juni 1898 door koning Leopold II. De sluis is 123 meter lang, 17,4 meter breed en 4,5 meter diep. De sluis telt in totaal acht deuren: aan elk hoofd zijn er twee ebbedeuren en twee vloeddeuren.

Terugvaart laatste sluisdeuren

Begin vorige week zijn de laatste twee sluisdeuren, na renovatie, terug in de Demeysluis geplaatst. Vorige week maandag en dinsdag werden de deuren in de vroege ochtend met een drijvende bok opgetild vanop de Henri Deweertkaai waarna ze, hangend aan een kraan, naar de Demeysluis werden gevoerd. De twee sluisdeuren wegen elk ruim 49 ton, zijn 12,5 m hoog en 11,6 m breed. Na het transport naar de sluis werden de sluisdeuren onder begeleiding van duikers op zijn taats gezet. Dat is het draaipunt onder water waarop de deur rust. Vervolgens werden de deuren aan de bovenzijde via de halsbeugel gekoppeld aan het verankeringsgietstuk op het landhoofd. Deze operatie werd minutieus voorbereid en nam bij elke deur een halve dag tijd in beslag.

Op woensdag, donderdag en vrijdag werden de armen van beide deuren gekoppeld aan de vijzel en werden de sluisdeuren elektrisch aangesloten. Gisteren gebeurde in de voormiddag nog een laatste afregeling en controle waarna de sluis omstreeks 12.00 uur terug operationeel was.

Yi-Bin Shan, afdelingshoofd Maritieme Toegang, Departement Mobiliteit en Openbare Werken: “We zijn blij dat we deze uitdagende werken kunnen afronden en dat de sluis weer operationeel is. De Demeysluis is meer dan 120 jaar oud, waardoor de renovatie een zeer complexe uitdaging was. Ondanks een grondige voorbereiding werden we met meerdere onverwachte omstandigheden geconfronteerd. Samen met onze partners hebben we die uitdagingen zo snel mogelijk opgelost om de hinder voor het scheepvaartverkeer en de havenbedrijven zoveel mogelijk te beperken.”

Renovatiewerken op de Henri Deweertkaai
De laatste twee sluisdeuren werden in december 2023 uit de sluis gehaald en naar de Henri Deweertkaai gebracht voor renovatiewerken. Oesters en slib werden eerst verwijderd. Daarna gebeurden er herstellings- en aanpassingswerken aan de staalstructuur en werden de twee deuren opnieuw geschilderd. De schuiven en de halsbeugel werden eveneens aangepast. Met de schuiven kan het waterpeil aan weerszijden van de sluisdeur gelijk worden gemaakt, waarna de deur geopend kan worden en schepen dus de sluis in kunnen. De halsbeugel is een onderdeel dat de sluisdeur verbindt met het verankeringsgietstuk op het landhoofd. Daarnaast werd er ook kathodische bescherming op de deuren aangebracht en werden de rubbers vervangen.

Samenwerking tussen Vlaamse overheid en privé
De schilder- en herstellingswerken van de sluisdeuren gebeurden in opdracht en onder toezicht van de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Maritieme Toegang is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de haven van Oostende en zorgt ervoor dat de haven toegankelijk blijft voor de scheepvaart. De Tijdelijke Maatschap HyeDemakoOilDe Roeck voerde tezamen met hun onderaannemers de werken uit. Daarnaast zijn ook meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de haven van Oostende en diverse externe partijen betrokken zoals CPC, Seco, SBE en Vandezande BVBA.

foto’s: © Patrick Vanhopplinus -DMOW