Combinatie voorjaars – najaars watersportbeurs levensvatbaar?


HiswaKindje_SmallDe organisatoren van de twee grootste Nederlandse watersportbeurzen, HISWA en HISWA te water, onderzochten de haalbaarheid van één gecombineerd evenement. Exposanten zijn vragende partij om tot één toonaangevend, jaarlijks watersportevenement te komen. Onderzoek onder exposanten en bezoekers diende duidelijk te maken of de succesfactoren van beide beurzen te integreren zijn in een nieuw concept.

Dat dit meer is dan een leuke denkoefening is duidelijk. Eén groot gecombineerd evenement is aantrekkelijker voor bezoekers en levert een kostenvoordeel op voor exposanten die nu op beide beurzen staan. Onder de meest succesvolle watersportbeurzen in Europa mogen we zeker Boot Düsseldorf rekenen en dit is een jaarlijks gebeuren, idem dito voor de Genua Boat Show.

Zou een vergelijkbare denkoefening in België er kunnen voor zorgen dat de nautische sector niet langer tijd en middelen moet verdelen tussen Gent met veel bezoekers maar gering botenaanbod en Nieuwpoort met veel boten maar weinig kopers?

Een van de eerste beleidsdaden van Artexis bij de overname van Flanders Expo en dus ook van de Belgian Boat Show, was het preferentieel tarief van de Nautibel leden afschaffen.

Wel goede maatjes bleven ze met de commerciële bedrijfjes rond de VVW (Vlaamse Vereniging voor Watersport). Het is geen groot geheim dat het een VVW- satelliet is die op de Nieuwpoort Boat Show de lakens uitdeelt. Dus in beide Belgische watersportbeurzen heeft VVW direct of indirect een stevige vinger in de pap.

Zit de nautische sector zit te wachten op nog meer bemoeienissen van een wa­tersportvereniging?

Het samengaan van een voorjaars- en najaarsbeurs kan in ons land alvast in heel kleine kring bedisseld worden. Toch wordt het een moeilijke oefening omdat het potentieel van onze markt onvoldoende is om grote buitenlandse spelers aan te trekken en er voor een ‘show te water’ op een centrale locatie er buiten Antwerpen weinig keuze bestaat. Laat staan dat de nautische sector zit te wachten op nog meer bemoeienissen van een wa­tersportvereniging.

Hiswa en Hiswa te water houden de boot af

Onlangs viel dan het verdicht in Nederland. Exposanten en bezoekers blijken enthousiast te zijn over een combi-evenement, maar de menin­gen over de gewenste periode lopen echter te sterk uiteen. Een belangrijk deel van de exposanten heeft zo’n sterke voorkeur voor een bepaalde periode dat er geen gezamenlijk moment voor alle watersportsegmenten te vinden is. Dat rechtvaardigt de conclusie dat er in feite twee markten worden bediend. De eerstvolgendeHISWA te water vindt plaats van 1 tot en met 6 september 2015 in Amsterdam Marina en de Hiswa/RAI is van 16 tot en met 20 maart 2016.

Scherpe tegenstelling in sector

Zowel het voorjaar als het najaar blijken voor grote groepen exposanten cruciaal te zijn in hun bedrijfsvoering. Ze geven aan niet te willen switchen van periode. Het vroege voorjaar is relevant voor een groot deel van de bedrijven die optimaal willen inspelen op de voorbereiding van het watersportseizoen. Bovendien moet een voorjaarsshow met een buitenkarakter in verband met de weersomstandigheden laat in het voorjaar plaatsvinden. Bezoekers geven aan dan al op het water te zitten.

Fabrikanten en importeurs van zeil- en motorboten prefereren het najaar, zodat hun klanten voor het nieuwe vaarseizoen hun schip geleverd krijgen. Daarmee is het niet mogelijk een beursperiode te kiezen die recht doet aan de wensen van alle belanghebbenden. Het haalbaarheidsonderzoek heeft onderstreept dat zowel het voorjaar als het najaar een eigen doelgroep bedient, ook al is er voor een deel overlap in bezoekers en exposanten.

In België zijn deze overwegingen ook zonder meer van toepassing. Alleen speelt het lokale marktpotentieel de aanbieders parten. Men mag niet vergeten dat de Nederlandse watersportmarkt tot tien maal groter is dan de Belgische. Daarbij wordt een flink deel van onze markt bediend vanuit Nederland. Antwerpen ligt nu eenmaal dichter bij Bruinisse dan bij Nieuwpoort, om maar een voorbeeld te geven. Beperkte afzetmogelijkheden beperken ook het beschikbare marketingbudget, wat meteen bedreigend is voor de leefbaarheid van de beide watersportbeurzen in ons land.

Dit artikel verscheen eerder in de tableteditie van Bootmagazine juli/aug./sept. 2015

Foto: Hiswa – Amsterdam